foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
  

Koningsspelen 2015

Vrijdag hebben we met mooi weer de Koningsspelen gehouden. 
De foto's vindt u hier.


 

 

Nieuwsbrief

Agenda

Verkeersexamen
      

Het verkeersexamen bestaat altijd uit twee verschillende onderdelen, een theorie- en een praktijkgedeelte. Eerder dit jaar hebben alle kinderen tijdens het theorie-examen moeten laten zien dat ze verkeersregels, -borden en - situaties kennen. Als je daarvoor slaagt mag je ook meedoen aan het praktijk examen. Afgelopen week hebben de kinderen van groep 7 en 8 door Kesteren een route gefietst en moesten ze laten zien dat ze de regels ook in de praktijk kunnen toepassen. Fijn om te merken dat alle kinderen van onze school dat goed beheersen. Iedereen is geslaagd!!!! Gefeliciteerd met het behalen van je verkeersdiploma. Alle ouders die als post langs de weg gezeten hebben heel hartelijk bedankt. Mede dankzij jullie inzet kunnen we dit praktijkexamen, dat bijdraagt aan het verkeersveiliggedrag van kinderen,  afnemen.