foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Aanmelden

Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kan men (geheel vrijblijvend) contact opnemen met de schoolleiding. Na het maken van een afspraak volgt een gesprek en een rondleiding door de school, waarbij het kind uiteraard ook welkom is.

In het gesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde, zoals de identiteit van de school, de werkwijze op het Kompas, de groepsindeling, het continurooster, het inschrijfformulier en natuurlijk de vragen van de ouders.

Het is gebruikelijk dat kinderen een jaar voor hun vierde verjaardag worden ingeschreven. Uw kind eerder aanmelden mag natuurlijk ook.

Wanneer een schoolgaand kind door verhuizing of om andere redenen bij ons wordt aangemeld, is er ook gelegenheid voor het kind de school te bekijken en eventueel proef te draaien.

De bouwcoördinator van de onderbouw heeft met nieuwe ouders (waarvan het kind in groep 1 komt), een gesprek over de dagelijkse gang van zaken in groep 1. Zij geeft allerlei inhoudelijke en praktische informatie. De bouwcoördinator neemt zelf contact met u op.

Is uw zoon/dochter bijna vier jaar? Dan mag het drie dagdelen in de kleutergroep meedraaien. Op die manier kan hij/zij alvast een beetje wennen aan het ‘naar school gaan’. De dagdelen (meestal de ochtenden) worden in overleg met de ouders gepland.

 

Ongeveer een maand voordat het kind vier jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht contact op om de afspraken te maken. Kinderen die vóór 31 mei jarig zijn starten in principe nog voor de zomervakantie. Kinderen die in juni/juli/augustus jarig zijn, komen in principe niet meer wennen, maar worden uitgenodigd voor het wisselmoment vlak voor de zomervakantie en mogen dan de hele ochtend blijven. Zij starten gelijk na de zomervakantie.

 

Wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met een van de leden van het managementteam telefoonnummer:

0488 - 481854.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen