Wijzer naar
de toekomst

Aanmelden

Voordat u uw kind kunt aanmelden op Het Kompas, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dergelijke gesprekken worden gehouden met de directeur, bouwcoördinator en/of de intern begeleider (ib’er). Het is natuurlijk leuk om op school te komen als de kinderen er ook zijn. We proberen het kennismakingsgesprek daarom onder schooltijd te plannen.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt de directeur belangrijke zaken over het onderwijs op Het Kompas. U krijgt een rondleiding door de school. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen. Na het gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee. Als u zich kunt vinden in de onderwijsvisie van onze school, kunt u het formulier invullen. Wanneer u dit terugstuurt, ontvangt u een bevestiging van de aanmelding van uw kind. De definitieve plaatsing vindt plaats nadat er een intakegesprek is geweest met de leerkracht en/of ib’er.

Instromen

In principe starten alle kinderen op, of anders de eerstvolgende schooldag na, hun 4e verjaardag. Er zijn twee uitzonderingen. Kinderen die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten pas na de zomervakantie. Kinderen die in een de eerste 4 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie in de groep. Deze kinderen krijgen de mogelijkheid van een wenmiddag aan het einde van het schooljaar.

Zij-instroom

Voor kinderen die van andere scholen komen (zij-instroom) besluit de directie in overleg met de betreffende bouwcoördinator, ib’er, ouders en eventueel BePO of een kind geplaatst kan worden.

“Als mediator ben ik zelf ook anders gaan denken en heb ik met problemen leren omgaan”