Wijzer naar
de toekomst

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind en wilt u meer weten over onze school? Wij voeren graag een kennismakingsgesprek met u.

U kunt dan uw vragen stellen en krijgt meer informatie over de school. Ook lopen we samen door de school, zodat u een beeld kunt krijgen van de sfeer en manier waarop wij werken. Voor dit gesprek kunt u een afspraak maken met de directeur.

Aanmelden
Wilt u uw kind op onze school aanmelden, dan kunt u een aanmeldingsformulier vragen op school of zelf downloaden.

Kind jonger dan vier
Voor aankomende kleuters is het verstandig het aanmeldformulier rond de derde verjaardag van het kind in te leveren. Wij kunnen dan ruimschoots van tevoren een inschatting maken van het aantal kinderen dat zal instromen. Kleuters mogen drie dagdelen komen kijken in de weken voor hun eerste schooldag.

Zowel voor kinderen als ouders is het een stap om voor het eerst naar school te gaan. Wij willen deze stap zorgvuldig zetten. Als een kind bij ons is aangemeld, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator. Dit gesprek is bedoeld om onderling vertrouwen op te bouwen en die informatie uit te wisselen die nodig is om het kind zo goed mogelijk te kunnen laten starten. Ook krijgen we informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Al deze informatie over de beginsituatie van het kind is belangrijk om in te kunnen spelen op de behoeften van het kind.

Wij vragen ouders ook om een formulier in te vullen over de ontwikkeling, de gezondheid en het karakter van het kind. Verder bespreken we de periode dat het kind komt wennen.

Aanmelden

“Als mediator ben ik zelf ook anders gaan denken en heb ik met problemen leren omgaan”

Kind van een andere basisschool
Als uw kind al op de basisschool zit, dan voeren we graag eerst een kennismakingsgesprek met u. Na dit gesprek nemen we contact op met de vorige school. We vragen dan informatie op over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De ouders vragen we een vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen we een goed beeld van het kind krijgen.

Op basis van de informatie van de ouders en de school kijken we of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Als dat zo is, stellen wij een document op waarin staat welke extra hulp wij wel en niet kunnen bieden. Heeft uw kind ondersteuning nodig die onze mogelijkheden overstijgen, dan kunnen wij uw kind niet het geschikte onderwijs bieden.

Voor oudere kinderen is een of twee keer een dagdeel meedraaien vaak voldoende voordat ze daadwerkelijk van school wisselen.

Intakeformulier