foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Algemeen

 

Kinderen goed onderwijs bieden, opvoeden en begeleiden in een positieve sfeer, dáár staat het enthousiaste team van groepsleerkrachten van CBS Het Kompas voor. Alle onze inspanningen zijn er op gericht om uw kind een onvergetelijke tijd te bezorgen op onze school!

Alie de Vries

Groep 4

Ineke van Engen 

Groep 3 

Bert Wiesenekker

Groep 8

Mirjam van der Wal
Groep 6

Femke Damen
Groep 1-2
Gerrie Stevens
Groep 4

Irene an Haack

Plusgroep

Carla Gidding 

Onderwijsassistente

Arash Rahimi

Concierge

Jolanda Polman

Groep 1-2 Bouwcoordinator

Joyce van Zantwijk

Groep 7

Kitty de Vrede

Vakleerkracht Gym

Linda van Schaik

Groep 1-2

Lynette van Lent

Groep 1-2

Rieki Hoefakker

Groep 5

Bert Schurink

Simone van Klaarbergen

Intern Begeleidster

Bert Schurink

Directeur

Josien Scheppink

Groep 3

   

Erik Jan van Ingen

Groep 7 Bouwcoordinator

 

 

 

Op onze school kennen we de volgende onderwijsondersteunende taken:

Intern Begeleider (IB.)
De Intern Begeleider coördineert en ondersteunt de remedial teacher en groepsleerkrachten bij het geven van hulp aan de zorgkinderen binnen de school. Ook het CITO-leerlingvolgsysteem wordt beheerd door de IB.-er en wordt samen met de leerkrachten bijgehouden.
In principe valt het coördineren en structureren van zorg aan alle leerlingen onder het takenpakket van de IB.-er

Motorisch Remedial Teacher (M.R.T.)
De M.R.T.-leerkracht let vooral op de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen met leerproblemen hebben vaak ook motorische problemen en andersom. In een klein groepje krijgen deze kinderen oefeningen om het bewegen te verbeteren. Een motorisch soepeler lichaam leidt vaak tot betere leerresultaten. Natuurlijk werkt de M.R.T.-leerkracht in overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider. De M.R.T.-inzet op onze school is afhankelijk van de formatieruimte. Dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Onze vakleerkracht gymnastiek is tevens de M.R.T.-leerkracht van "Het Kompas". Zij voert dit jaar op donderdag M.R.T.-werkzaamheden uit.

Informatie en Communicatie Technologie (I.C.T.)
Op onze school hebben wij een coördinator voor Informatie en Communicatie Technologie (I.C.T.-er). Deze coördinator structureert het computergebruik binnen de school. Regelmatig wordt er bekeken of de computers voldoende gebruikt (kunnen) worden in de groepen. En of er behoefte is aan (nieuwe) programma’s, gekoppeld aan verschillende vakgebieden. Op school is een beleidsplan ICT aanwezig. Onze school beschikt over een computernetwerk, een eigen emailadres en een eigen website, te weten; info@kompaskesteren.nl(email) en http://www.kompaskesteren.nl/(website).

Interieurverzorging
Uiteraard doen wij, leerkrachten en kinderen, onze uiterste best om de school netjes en schoon te houden. Desondanks is het fijn dat de interieurverzorgster Wilma van Kruisbergen de school elke dag nog eens extra schoonmaakt. Ook vragen wij regelmatig ouders om hulp, zodat we de school tenminste één keer per jaar een grote schoolschoonmaakbeurt kunnen geven. De datum van de grote schoolschoonmaakbeurt wordt opgenomen op de jaarkalender.