foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Andere schooltijden

In de afgelopen periode hebben we nagedacht over de mogelijkheid om over te gaan op andere schooltijden. Er is een informatieavond voor ouders geweest en vervolgens een enquête afgenomen. De enquête is afgerond en wij hebben de gegevens verwerkt. U zult vast benieuwd zijn naar de uitslag.
We willen u als ouders bedanken voor de enorme respons. Uiteindelijk heeft 79 % van alle ouders gereageerd. Dat is beslist een hoge respons! We kunnen de stem van u als ouders dus zeker mee nemen in het onderzoek naar de haalbaarheid.


De enquête heeft duidelijk gemaakt dat 62 %, van alle ouders die de vragenlijst ingeleverd hebben, open staat voor andere schooltijden.


Wanneer we alleen de onderbouwouders tellen gaat het om 67 % van de ouders.

Vooraf hebben wij aangegeven en dat een ruime meerderheid van de ouders open zou moeten staan voor een continurooster. Dit percentage was gebaseerd op 2/3e respons. Nu de respons een stuk hoger ligt, kunnen we constateren dat het om een nog grotere groep mensen gaat die open staat voor andere schooltijden, waarbij de voorkeur vooral uitgaat naar het continurooster. We willen het signaal van ouders serieus nemen. Meer details over de uitslag kunt u lezen aan het eind van dit bericht.

Misschien goed om nog een keer te benadrukken dat het niet zo is dat de uitslag van de enquête ook automatisch bepaalt of het continurooster er wel of niet komt.Er spelen immers nog veel meer belangen dan alleen die van gezinnen. De uiteindelijke beslissing neemt de directeur. Hij heeft hierover nauw contact met het bestuur en legt zijn voorgenomen besluit voor aan de medezeggenschapsraad. De MR-leden moeten instemming geven over dit voorgenomen besluit. Pas dan zal er een aanpassing in de schooltijden mogen plaatsvinden.


In de keus voor een continurooster, is ook de mening van het team van belang. Zij zullen een deel van de opvang op zich moeten nemen. Ook moet het organisatorisch haalbaar blijken om ook werkelijk meer rust te creëren voor kinderen en leerkrachten.
U mag gerust weten dat het draaien van een continurooster voor hen een flinke verandering betekent. De middagpauze wordt nu gebruikt om even op adem te komen of om lessen voor te bereiden voor de middag.

Wat nu? Het managementteam buigt zich de komende weken over een plan. In dit plan wordt concreet uitgewerkt hoe het zou kunnen gaan met een continurooster en onze visie daarop. Ook zullen we nadenken over praktische zaken en het knelpunt van de verplichte rusttijden voor de leerkrachten.

We streven er naar om dit plan binnen drie weken klaar te hebben. Tijdens de MR vergadering van begin juli wordt het voorgelegd ter instemming aan de oudergeleding van de MR. Nog voor de zomervakantie zullen wij u laten weten of het continurooster er wel of niet gaat komen. Wanneer we over zouden gaan naar andere schooltijden, dan zal dit op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2014 of met ingang van schooljaar 2014 - 2015.

Hebt u nog vragen? Stelt u ze dan gerust.


Traditioneel of nieuwe tijden: De uitkomst van de oudervragenlijsten.

Aantal uitgezette enquêtes: 140
Aantal ingeleverde enquêtes: 112
Respons: 80%

Mijn jongste kind zit in de:

Onderbouw

60 %

Bovenbouw

40 %

Werkt u of uw partner?

Eén van beide werkt

22 %

Beide werken

74 %

Geen van beide werken

4 %

Traditioneel of nieuwe tijden: welke van onderstaande opties heeft uw voorkeur?

Totaal

Jongste in de

bovenbouw

Jongste in de onderbouw

Ik sta er niet voor open

37,5 %

Ik wil de traditionele tijden

37.5 %

42.5 %

33 %

Ik sta er wel voor open

62,5 %

57,5 %

67 %

Geen voorkeur

9,5 %

15 %

6 %

Het vijf-gelijke-dagen

11 %

8,5 %

14 %

Het continurooster

42 %

34 %

47 %