foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Brede School

 

CBS Het Kompas is de brede school van Kesteren en de gemeente Neder – Betuwe.
We bieden naast kwalitatief goed onderwijs, ook professionele buitenschoolse opvang van Bunderfun. 

Visie 

Als brede school willen we kinderen de kans bieden hun talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast dient er een laagdrempelig zorgaanbod met voorzieningen te zijn gericht op de vraag vanuit kinderen en ouders. We willen ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Partners

BSO Bunderfun

Bunderfun zit in een aparte vleugel in ons schoolgebouw en heeft met ingang van 1 augustus 2013 een prachtig eigen ingerichte ruimte speciaal voor de buitenschoolse opvang.

Paramedisch cetrum De Toren

Als brede school bieden wij onder schooltijd de mogelijkheid van extra ondersteuning, zoals kinderoefentherapie en logopedie, voor kinderen die dit nodig hebben. Daarmee willen wij u, als ouder, zoveel mogelijk ontlasten door dit wekelijks op school aan te bieden. De kinderen missen op deze manier zo min mogelijk lestijd, doordat deze hulp in het schoolgebouw plaatsvindt.

Peuterspeelzaal Pippeloentje

Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 zit peuterspeelzaal Pippeloentje bij ons in het gebouw. De peuters en hun ouders maken gebruik van dezelfde ingang als de kleuters van school. Als zij buitenspelen maken ze volgens een vast rooster gebruik van het kleuterplein.

Centrum Jeugd en Gezin

In samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin organiseren wij ook maandelijks een inloopuur. Tijdens een kopje koffie en/of thee kunt u gezellig in gesprek gaan met andere ouders. U kunt dan ook een kijkje nemen bij onze thematafel opvoeding, die iedere twee maanden een ander thema heeft zoals: gezonde voeding. Bij dit inloopuur is ook de sociaal verpleegkundige aanwezig, waar u al uw opvoedkundige vragen aan kunt stellen.

Buitenschoolse activiteiten

Bunderfun organiseert jaarlijks meerdere buitenschoolse activiteiten. Het is voor alle kinderen van CBS Het Kompas mogelijk om hier aan mee te doen.  Vanuit school organiseren we onder andere de activiteiten rondom Mad Science.