Wijzer naar
de toekomst

Op deze pagina vindt u diverse documenten en formulieren.

“De gang is een verlengstuk van het lokaal, waar leerlingen werken op leerpleinen”

Algemene informatie
Schoolgids
Het schoolplan 2019-2023 
Jaarverslag 2020-2021
Schoolscores Het Kompas op de Centrale Eindtoets
Flyer verkeersveiligheid rondom school
Leerplicht (informatie van het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre)

Formulieren
Verlofaanvraag

Onderwijs
Schoolondersteuningsprofiel Het Kompas
Stappenplan CBS Het Kompas van PO naar het VO

Kwaliteit
Oudertevredenheidspeiling 2021-2022

Nieuwsbrief
Onze digitale nieuwsbrief ‘Het Kompas Journaal’ ontvangt u via de app Parro.