Wijzer naar
de toekomst

Op deze pagina vindt u diverse documenten en formulieren.

“De gang is een verlengstuk van het lokaal, waar leerlingen werken op leerpleinen”

Algemene informatie
Schoolgids
Praktische informatie kleutergroepen
Het schoolplan 2019-2023 (volgt)
Jaarverslag 2018-2019
Schoolscores Kompas op de Centrale Eindtoets (volgt)
Flyer verkeersveiligheid rondom school
Wat te doen bij hoofdluis (RIVM)
Leerplicht (informatie van het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre)

Formulieren
Formulier vrijstelling schoolbezoek

Onderwijs
Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Kompas (over passend onderwijs)(volgt)
Stappenplan CBS Het Kompas van PO naar het VO

Kwaliteit
Oudertevredenheidspeiling 2019/2020 (volgt)
Leerlingtevredenheidspeiling 2019
Leerkrachttevredenheidspeiling 2019 (volgt)

Nieuwsbrief
Onze digitale nieuwsbrief ‘Het Kompas Journaal’ ontvangt u via de app Parro.