foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Het onderzoekstraject met betrekking tot andere schooltijden is afgerond.

Als school hebben wij op 17 oktober ons voorgenomen besluit om met ingang van 1 augustus 2014 over te gaan naar een continurooster voorgelegd aan de MR. Tijdens deze MR vergadering heeft de oudergeleding dit besluit bekrachtigd.

Graag willen wij u informeren over de manier waarop wij het continurooster op Brede School CBS Het Kompas met ingang van 1 augustus gaan vormgeven.

Wij hopen u dinsdag 29 oktober te mogen begroeten in de bovenbouwhal van de school. Om 19.30 uur staan de koffie en thee voor u klaar. We starten de informatieavond om 19.45 uur met een presentatie over het continurooster bij ons op school. De eindtijd staat gepland om 21.00 uur.