foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Informatieavond groot succes

De informatieavond van groep 1 t/m 7 was een groot succes. Het nieuwe concept is goed aangeslagen. Er was veel belangstelling voor de informatieavond nieuwe stijl waarbij ouders samen met hun kinderen waren uitgenodigd.

Om half zeven kwamen de eerste ouders en kinderen op school. In de boven- en onderbouwhal stond koffie, thee, limonade en iets lekkers klaar. Na de bel van kwart voor zeven zaten de meeste lokalen behoorlijk vol.

In iedere groep waren er korte lessen voorbereid en opdrachtjes klaar gelegd. In groep 2 deed meester Bert een kringactiviteit van de Vreedzame School. Juf Gerrie en juf Wilma lieten de ouders ervaren hoe de leesles in groep 3-4 verloopt. De kinderen van groep 6 hadden samen met juf Irene een opdracht van de Engelse methode "Take it easy" uitgezocht. De meeste ouders in groep 7 zaten behoorlijk te zweten op de opdrachten uit de methode Blits. Zij kwamen er achter dat er hoge eisen gesteld worden aan de studievaardigheden van de kinderen in groep 7.

Na de eerste ronde konden de ouders ook nog een kijkje nemen in de klas van hun andere kind(eren). In de onderbouw zag je hoe trots de kinderen waren omdat ze hun ouders konden laten zien wat ze al geleerd hadden in deze eerste vier weken. "De kinderen in de bovenbouw zag je glunderen terwijl ze de opdracht die hun vader of moeder gemaakt hadden mochten nakijken en beoordelen. Er werden gelukkig veel stickers uitgedeeld.

Met een goed beeld over het onderwijs bij ons in de verschillende klassen ging iedereen met een positief gevoel tevreden naar huis.