foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Kwaliteitszorg

 

We willen een basisschool zijn, waar alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Om dit te kunnen bereiken, neemt op onze school de kwaliteitszorg een belangrijke plaats in. Door een goede kwaliteitszorg op school te hebben, kunnen we constant onze kwaliteit verbeteren en waarborgen.

Onze school hanteert daarom sinds schooljaar 2011 – 2012 het instrument WMK PO (Werken met Kwaliteit voor Primair Onderwijs) om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en daar waar nodig te verbeteren.


We kijken dan kritisch naar de volgende kwaliteitsaspecten zoals: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde.

Daarnaast vragen wij iedere drie jaar alle leerlingen, ouders en leerkrachten om hun mening over de kwaliteit van onze school. De uitslagen analyseren we en gebruiken wij om een verbeterplan voor onze school te maken. Dit doen we in een meerjarenplan (het schoolplan) en in jaarplannen

De kwaliteit van het onderwijs staat in het centrum van de belangstelling. De resultaten van de CITO-toetsen worden hierbij als kwaliteitsnorm gehanteerd.

In januari 2017 is onze school voor het laatst door de onderwijsinspectie bezocht in het kader van het reguliere toezicht. De onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs bij ons op school als voldoende en handhaafde het zogenaamde basisarrangement. Hierbij wordt onze school opgenomen in de standaard bezoekcyclus van eenmaal in de vier jaar. De inspectieverslagen kunt u terugvinden op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze: