foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad kan de directie (de leiding van de school) advies geven.
Dit kan op verzoek zijn, maar de MR kan ook ongevraagd adviseren. De school is verplicht om, voor bepaalde plannen, vooraf advies te vragen aan de MR. Soms is zelfs instemming van de MR noodzakelijk.
De MR-leden komen gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op verzoek kan ook de directie vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de school.
MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen.
De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en zijn één maal herkiesbaar.

Onze medezeggenschapsraad levert een afvaardiging voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ofwel de GMR. Deze GMR is een onderdeel van de stichting Trivium, waar onze school deel van uitmaakt. De afvaardiging van onze school zal binnen de GMR vooral adviesrecht en instemmingsrecht hebben inzake overkoepelende zaken.