foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Onderwijsondersteunende taken

 

Naast de functie van groepsleerkracht zijn er bij ons op school de volgende functies en onderwijsondersteunende taken:

 

Bouwcoördinator(BC)
Twee teamleden hebben de functie van bouwcoördinator. Zij geven leiding aan de boven- of onderbouw van de school en maken samen met de directeur deel uit van het managementteam van de school.

 

Intern Begeleider (IB)
De Intern Begeleider coördineert en ondersteunt de groepsleerkrachten bij het geven van de juiste hulp aan ieder kind bij ons op school. Ook het CITO-leerlingvolgsysteem wordt beheerd door de IB-er en wordt samen met de leerkrachten bijgehouden.
In principe valt het coördineren en structureren van ondersteuning aan alle leerlingen onder het takenpakket van de IB-er.

Motorisch Remedial Teacher (M.R.T.)
De M.R.T.- leerkracht let vooral op de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen met leerproblemen hebben vaak ook motorische problemen en andersom. In een klein groepje krijgen deze kinderen oefeningen om het bewegen te verbeteren. Een motorisch soepeler lichaam leidt vaak tot betere leerresultaten. Natuurlijk werkt de M.R.T. leerkracht in overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider.

 

Informatie en Communicatie Technologie(I.C.T.)
Op onze school hebben wij een coördinator voor Informatie en Communicatie Technologie (I.C.T.-er). Deze coördinator structureert het computergebruik binnen de school. Regelmatig wordt er bekeken of de computers voldoende gebruikt worden in de groepen. En of er behoefte is aan nieuwe programma’s, gekoppeld aan verschillende vakgebieden.

 

 


Interne Coach Opleiden(ICO)
De Interne Coach Opleiden(ICO) coördineert het stagelopen bij ons op school. De ICO onderhoudt contacten met de opleidingsscholen en begeleidt samen met de leerkrachten de stagiaires bij ons op school.

 

Conciërge
Een onmisbare taak op school is die van conciërge. Het zorgt er voor dat het gebouw en de tuin er netjes bij liggen. Daarnaast zorgt hij er achter de schermen voor dat er veel organisatorische zaken geregeld worden.

 

Interieurverzorging
Uiteraard doen wij, leerkrachten en kinderen, onze uiterste best om de school netjes en schoon te houden. Desondanks is het fijn dat de interieurverzorgster de school elke dag nog eens extra schoonmaakt.