Wijzer naar
de toekomst

Kwaliteit van onderwijs begint bij de goede leerkrachten. We zorgen investeren daarom in een goed schoolklimaat en nascholing van leerkrachten.

Onze leerkrachten zijn enthousiast en betrokken, gaan positief en belangstellend met de kinderen om en bieden hen structuur. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en een opvoedende taak, en begeleiden de kinderen zo dat kinderen hun werk zelfstandig, samen met anderen, kunnen doen.

Specialisatie
Enkele leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak een specialisatie. Zo hebben we aparte taal- en rekencoördinatoren, een gedragsspecialist, leerkrachten gespecialiseerd in het jonge kind (kindercoach) en leerkrachten gespecialiseerd in 21e-eeuwse vaardigheden. We vinden deze extra vakkennis belangrijk om nog beter invulling te kunnen geven aan de kennisvakken op school.

“Op het schoolplein kun je altijd wel ergens een plekje vinden om fijn te spelen” 

Betrokken ouders
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en open communicatie met ouders. We vinden het fijn als ouders betrokken zijn, meedenken en meehelpen. Ten eerste voelen kinderen zich meer thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Ten tweede kan onderwijs pas echt slagen als ouders en school elkaar ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat we elkaar zien als partners, met elkaar praten over onderwijs en opvoeding en dat duidelijk is wat we
van elkaar verwachten.

In het document Educatief partnerschap vindt u hoe wij, samen met u, uw kind willen ondersteunen in zijn of haar leerproces. Het beschrijft de rol van de school en hoe ouders hun rol in het leerproces van hun kind kunnen invullen, en gaat uit van gelijkwaardigheid. In de school-ouderovereenkomst leggen we belangrijke afspraken vast, en wat wij als school van ouders verwachten en ouders van school mogen verwachten over onderwijs, persoonlijk contact en randvoorwaarden.