Wijzer naar
de toekomst

Extra activiteiten

Naast goed onderwijs willen wij ook kinderen allerlei extra activiteiten bieden. Dat kan niet zonder vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat we allerlei extra activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Kerst en het voorleesontbijt kunnen organiseren. Aan het begin van ieder schooljaar benaderen we de ouders om zich op te geven via de vrijwilligerscheque. De ouders die zich opgegeven hebben, worden dan benaderd als de activiteit georganiseerd wordt. Ook hebben we een aantal afspraken op papier gezet over de samenwerking tussen school en vrijwilligers.

Aan bijzondere activiteiten hebben we onder meer:
• Kleuterfeest (groep 1-2), schoolreis (groep 3-7) en schoolkamp (groep 8)
• Schoolproject (themaweek met extra activiteiten)
• Sportactiviteiten (schooltoernooien voor voetbal, korfbal, atletiek, badminton; avondvierdaagse, sportdag groep 5-8)
• Adventsproject en Kerstviering
• Veertigdagentijd en Paasviering
• Sinterklaas
• Culturele activiteit (dans, theater, muziek of beeldende kunst)
• Koningsspelen

Op onze school en bij evenementen van school is het voor ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan van eigen kinderen, via hun eigen sociale media te verspreiden.

“Op deze school kennen we elkaar bijna allemaal”