Wijzer naar
de toekomst

Evaluaties

Voor behoud van onze kwaliteit gebruiken we het systeem ‘Werken met Kwaliteitskaarten’. Dit is een systeem voor zelfevaluatie dat ervoor zorgt dat we over een periode van vier jaar systematisch controleren of we handelen zoals beschreven is. Werken met Kwaliteitskaarten neemt de eisen van de onderwijsinspectie als uitgangspunt. In die eisen staan onder meer de kwaliteitseisen voor lesgeven, resultaten en het volgen van de ontwikkeling van kinderen.

Tevredenheidspeilingen
Daarnaast houden we met dit kwaliteitsinstrument eens in de drie jaar een enquête onder ouders, bovenbouwleerlingen en leerkrachten om te horen hoe tevreden zij zijn over onze school. De uitslagen van deze tevredenheidspeilingen maken we voor iedereen bekend (zie: downloads) en aandachtspunten nemen we mee in ons beleid.

“Sinds ik in de leerlingenraad zit heb ik meer zelfvertrouwen gekregen”