Wijzer naar
de toekomst

De vakken

Voor basisscholen zijn een aantal vakken wettelijk verplicht en is vastgelegd wat een kind aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen. Het gaat om:
• Nederlandse taal
• Engelse taal
• Rekenen en wiskunde
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Kunstzinnige oriëntatie
• Bewegingsonderwijs

In ons schoolplan staat per vak een korte beschrijving van hoe wij dit als school invullen en welke methodes wij daarbij gebruiken. In de bovenbouw is er daarnaast aandacht voor mediawijsheid en ehbo.

Huiswerk vanaf groep 4
Om kinderen verantwoordelijkheid voor een taak te leren, krijgen kinderen vanaf groep 4 huiswerk mee. Ze leren op deze manier ook extra te oefenen. Daarnaast geeft het ouders inzicht in wat hun kind leert. Samen bezig zijn met het huiswerk stimuleert onderlinge betrokkenheid. Sommige kinderen krijgen in overleg met hun ouders wat vaker huiswerk mee. In groep 7 en 8 leren wij de kinderen met een agenda te werken.