Wijzer naar
de toekomst

We zijn een Brede School

Dat wil zeggen dat we samen met andere organisaties werken aan een goede leer- en leefomgeving voor school en vrije tijd, om alle kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden.

CBS Het Kompas zit onder één dak met de onderstaande zes organisaties.

Rivakids
RivaKids verzorgt na schooltijd én tijdens schoolvakanties buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. RivaKids BSO Kesteren is gevestigd in het schoolgebouw. Na schooltijd komen de kinderen naar de BSO, eten en drinken ze samen en krijgen de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden en interesses. Bij Rivakids mag je zijn wie je bent, hebben we plezier in ons eigen kunnen, ontwikkelen we ons op eigen tempo en hebben we vertrouwen in onszelf en in elkaar!

Heb je thuis een peuter die niet kan wachten om naar school te gaan? In basisschool het Kompas heeft RivaKids twee peuterspeelgroepen, waar kinderen vanaf twee jaar kunnen komen spelen en leren tot ze naar school gaan!

Meer informatie is terug te vinden op
www.rivakids.nl/bso-kesteren 
www.rivakids.nl/peuterspeelgroep-pippeloentje

De bibliotheek
In samenwerking met de bibliotheek Rivierenland hebben wij een bibliotheek op school om het lezen bij kinderen te bevorderen. Kinderen kunnen eens per week naar de bibliotheek. Daarnaast bezoekt de lees- en mediacoach van bibliotheek Rivierenland vijf keer per jaar alle groepen om het lezen te promoten en stimuleren, en verzorgt de bibliotheek lessen mediawijsheid.
Logopedie en kinderoefentherapie
Doordat beide in ons gebouw een plek hebben, is het voor ouders niet nodig om een kind onder schooltijd zelf naar logopedie of motorische fysiotherapie te brengen en is een kind maar kort uit de klas.
Meer informatie over deze logopedie en kinderoefentherapie.
GGD
We organiseren iedere maand een koffie-inloop, waarbij de sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig is voor vragen over opvoedingsondersteuning. Ouders ervaren dit als zeer laagdrempelig.
Voor vragen over de gezondheid van een kind, motoriek, spraakontwikkeling en gedrag is er de jeugdarts. Daarnaast is er het schoolmaatschappelijk-werk, die ons als school en u, als ouder, kan ondersteunen met extra expertise bij allerhande problematiek, zorg en vragen.
Meer informatie over GGD Gelderland-Zuid