Wijzer naar
de toekomst

We zijn een Brede School

Dat wil zeggen dat we samen met andere organisaties werken aan een goede leer- en leefomgeving voor school en vrije tijd, om alle kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden.

CBS Het Kompas zit onder één dak met de onderstaande zes organisaties.

Peuterspeelzaal Pippeloentje en naschoolse opvang Bunderfun
Doordat we een brede school zijn, is het pedagogisch klimaat van de peuterspeelzaal en naschoolse opvang op onze school afgestemd. Er is hierdoor ook sprake van een doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 jaar. U bent uiteraard vrij om te kiezen voor een andere kinderopvang.
Meer informatie over Peuterspeelzaal Pippeloentje
Meer informatie over Kinderopvang Bunderbos

De bibliotheek
In samenwerking met de bibliotheek Rivierenland hebben wij een bibliotheek op school om het lezen bij kinderen te bevorderen. Kinderen kunnen eens per week naar de bibliotheek. Daarnaast bezoekt de lees- en mediacoach van bibliotheek Rivierenland vijf keer per jaar alle groepen om het lezen te promoten en stimuleren, en verzorgt de bibliotheek lessen mediawijsheid.

Logopedie en kinderoefentherapie
Doordat beide in ons gebouw een plek hebben, is het voor ouders niet nodig om een kind onder schooltijd zelf naar logopedie of motorische fysiotherapie te brengen en is een kind maar kort uit de klas.
Meer informatie over deze logopedie en kinderoefentherapie.

GGD
We organiseren iedere maand een koffie-inloop, waarbij de sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig is voor vragen over opvoedingsondersteuning. Ouders ervaren dit als zeer laagdrempelig.
Voor vragen over de gezondheid van een kind, motoriek, spraakontwikkeling en gedrag is er de jeugdarts. Daarnaast is er het schoolmaatschappelijk-werk, die ons als school en u, als ouder, kan ondersteunen met extra expertise bij allerhande problematiek, zorg en vragen.
Meer informatie over GGD Gelderland-Zuid