Wijzer naar
de toekomst

Leerlingen kunnen via de leerlingenraad meepraten over wat er beter kan op school en hoe. In de leerlingenraad zitten kinderen uit groepen 5 tot en met 8; uit iedere groep een jongen en een meisje.

“In de Plusklas krijg ik andere vraagstukken. In mijn eigen klas werk verder aan de opdrachten”

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) op school is te vergelijken met een ondernemingsraad bij een bedrijf, maar dan voor personeelsleden én ouders. De MR kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR mag alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en hierover voorstellen doen aan het bestuur.

Onze MR wil openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen. De MR vergadert op school. Vergaderingen, agenda en notulen zijn openbaar voor personeel en ouders. Het MR-reglement en informatie over wetgeving en de MR-leden en jaarverslagen kunt u op onze website vinden (zie downloads). Heeft u vragen of opmerkingen over de MR of medezeggenschap, spreek dan gerust een van de leden aan.

Wilt u contact opnemen met de MR? U kan ons altijd bereiken via het e-mailadres:  mr@kompaskesteren.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het orgaan voor het personeel en de ouders van alle scholen van scholenkoepel Trivium waar CBS Het Kompas bij is aangesloten. Elke MR vaardigt hiervoor een lid af. De agenda en notulen van de GMR-vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage op de scholen. Voor het reglement, wetgeving en wie de GMR-leden zijn, kunt u terecht bij Trivium.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids (zie downloads).