Wijzer naar
de toekomst

Oudercommissie
Onze oudercommissie (OC) wil graag een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur en het team, in het belang van het onderwijs. In onze schoolapp zijn de gegevens van de oudercommissie te vinden.

“Hier geldt dat ieder kind er mag zijn.”

De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR of het ouderdeel van de MR. Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, waaronder:
• Schoolreisjes en excursies
• Viering van Sinterklaas en diverse Christelijke vieringen
• Koningsspelen
• Afscheid groep 8