Wijzer naar
de toekomst

Bij ons werken

Op de website van onze koepelorganisatie, stichting Trivium, kunt u de actuele vacatures vinden.
Een open sollicitatie kunt u sturen naar info@trivium-onderwijs.nl.

Voor de inzet van invallers maakt Trivium gebruik van de invalpool van IPPON.

“Hier geldt dat ieder kind er mag zijn”

Bij ons stagelopen

Wil je stage bij ons lopen, dan kun je contact opnemen met onze interne coach opleidingen (ico) Joyce van Zantwijk, via jvzantwijk@kompaskesteren.nl.

Leren in de praktijk

Het opleiden van studenten vindt steeds meer op de basisschool zelf plaats. Op onze school zijn de volgende stagairs welkom:

• Studenten leerkracht basisonderwijs (hbo)
Onze school werkt onder meer samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Jaarlijks lopen studenten van de CHE stage bij ons op school voor hun opleiding tot leerkracht basisonderwijs.
• Studenten onderwijsassistent en klassenassistent (mbo)
Ook onderwijsassistenten en klassenassistenten lopen soms stage op onze school. De aanvragen bekijken we per schooljaar.
• Maatschappelijk stage (vo)
Soms lopen leerlingen van het voortgezet onderwijs een korte maatschappelijke stage op onze school.