foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Organisatie

Onderbouw

De onderbouw wordt gevormd door de groepen 1, 2, 3 en 4.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 werken ieder in hun eigen groep in dezelfde periode aan hetzelfde thema van Kleuterplein. De leerkracht diept het onderwerp voor de kinderen van groep 2 verder uit. Daarnaast starten we in groep 2 met de voorbereidingen op groep 3. We besteden aandacht aan het ontwikkelen van schrijf-, reken- en leesvaardigheden.

 

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De leerkracht maar ook de ouders, spelen hierbij een belangrijke rol. In groep 4 staan o.a. het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging en het voortgezet technisch lezen centraal.

De leerkrachten hebben structureel hun onderbouwvergaderingen, zodat het programma, indien nodig, steeds bijgesteld of uitgebreid kan worden.

Bovenbouw

De bovenbouw is onderverdeeld in de groepen 5, 6, 7 en 8. 
 
In groep 5 is de continuering van

het leesonderwijs en het automatiseren van de tafels van groot belang. We starten in deze groep met de thema’s van TOP ondernemers.

In groep 6 wordt de lesstof verder verdiept. Vanaf groep 7 en 8 speelt het huiswerk een steeds grotere rol. Ook in deze groepen krijgen de kinderen nog veel nieuwe stof te verwerken, zoals grammatica en zinsontleding.

In groep 7 is de Entreetoets van het CITO een duidelijk toets moment. Met de uitkomsten van deze toets gaan de kinderen het laatste jaar van de basisschool tegemoet. Uiteraard is groep 8 vanaf het begin druk bezig met de voorbereiding op de keuze van een vervolgschool, waarbij de Centrale - Eindtoets een vast onderdeel is.