foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Ouderbetrokkenheid

De kinderen brengen een belangrijk deel van de dag op school door. Een deel van de opvoeding wordt dus door de leerkrachten verzorgd. Ouders en leerkrachten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. 

De school hecht veel belang aan een goed contact tussen ouders en de school. Enerzijds omdat het belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de gang van zaken op school en regelmatig geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind. Anderzijds is uit onderzoeken bewezen dat een grote betrokkenheid van de ouders bij de school een positieve invloed op het functioneren van het kind.