foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Oudertevredenheidspeiling afgerond

Gisteren was de laatste dag om de oudertevredenheidspeiling digitaal in te leveren. Van alle ouders heeft 61% de vragenlijst ingevuld. Het rapportcijfer dat wij van u krijgen is een 7,6. We zijn blij dat we van u een ruime voldoende krijgen en ons rapportcijfer is ten opzichte van 2007 (7,3) omhoog gegaan. Uiteraard zullen wij ons blijven inspannen om goed onderwijs te blijven geven.

De overige resultaten van de oudertevredenheidspeiling zullen we zo spoedig mogelijk verwerken. Wij gaan de gegevens analyseren en vergelijken met de uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling van 2007 en 2010. Op basis van deze analyse zullen wij kijken welke aspecten een hoge kwaliteit hebben en hoe we dit vast kunnen houden. De onderdelen die nog extra aandacht nodig hebben zullen we uitgebreid binnen het team en de MR bespreken en bekijken op welke wijze we die kunnen verbeteren. We zullen daar net als in 2010 een plan voor opstellen.

In een KompasJournaal extra zullen wij u informeren over de uitkomsten van deze peiling. Wij verwachten dat we u half januari u de resultaten kunnen presenteren. De analyse en mogelijke verbeterplannen daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Rond de voorjaarsvakantie willen wij dit gereed hebben.

Alle ouders die de oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld, heel hartelijk dank. Het levert ons waardevolle informatie die we zullen gebruiken om op onze school kwalitatief goed onderwijs te blijven geven. Samen met u kunnen we er voor blijven zorgen dat CBS Het Kompas de juiste koers is voor ieder kind.