foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Overblijven

Onze school biedt de kinderen de mogelijkheid tot overblijven. Een groep ouders organiseert het overblijven. De overblijfkrachten hebben de ┬┤Basiscursus overblijven┬┤ gevolgd en worden jaarlijks vrijwillig bijgeschoold.

De vergoeding voor overblijven is vastgesteld op € 1,50 per dag per kind. De mogelijkheid bestaat om een strippenkaart voor meerdere dagen te kopen, zodat de kosten per keer lager zijn. De vergoeding voor overblijven komt, nadat de overblijfouders een kleine vergoeding hebben ontvangen, ten goede aan de overblijfkinderen in de vorm van eigen overblijfmaterialen. Deze materialen worden opgeslagen in een eigen overblijfkast.

De overblijfregeling geldt voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 uur en 12.45 uur. De leiding is in handen van: mevrouw Marianne Elzinga. De directie heeft een controlerende taak en voert overleg. Een reglement overblijfvoorziening is op school aanwezig.

De tijd voor het overblijven is verdeeld in ongeveer 1 kwartier om met elkaar te eten, daarna blijft er nog ongeveer 45 minuten over om onder begeleiding te spelen. Het moment van samen eten wordt voorafgegaan door een voorgelezen gebed of gedicht. Tijdens de overblijftijd gelden dezelfde regels als tijdens de lesuren. We streven er naar om het overblijven voor allen zo plezierig mogelijk te laten verlopen en regels helpen hierbij. Voor vragen over het overblijven, kunt u zich wenden tot mevrouw Elzinga.