Wijzer naar
de toekomst

Informatie over praktische zaken als het vieren van je verjaardag op school, hoofdluis en gevonden voorwerpen staan in het document Praktische informatie. Schoolvakanties en studiedagen vindt u in de schoolapp en op onze downloadpagina.

Schoolapp
We gebruiken de Basisschool App voor nieuws, meldingen van ziekte of afwezigheid bij gym, de jaarkalender en informatie over bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad en oudercommissie. De app is gratis te downloaden via Google Play (Android) of de App Store (iOS). Zoek en kies daarbij: Kesteren, Het Kompas. Op school is een informatiefolder over het installeren van de app te verkrijgen.

Nieuwsbrief
Daarnaast sturen we ouders eens in de twee weken per e-mail een nieuwsbrief om ze op de hoogte te houden van het wel en wee op school. De nieuwsbrief begint steeds met de onderwerpen die bij ‘Kind op maandag’ aan de orde komen, de methode voor godsdienstonderwijs die wij gebruiken.

Continurooster
Onze school heeft sinds 2014 een continurooster. Dit zijn onze schooltijden:
Maandag 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag 8.30 – 14.30 uur (groep 1 t/m 4 tot 12.15 uur)

Lunch
De kinderen lunchen samen met hun eigen leerkracht in het lokaal. Het lunchpakket kan in een koelkast gezet worden. Wij verwachten dat iedereen een gezonde lunch meeneemt en rustig blijft zitten tot de hele groep klaar is met eten. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen onder toezicht van leerkrachten.