Wijzer naar
de toekomst

Leerplicht en verzuim

Ieder kind van 5 jaar en ouder is leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten. Schoolverzuim is slechts toegestaan als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dit zijn:
• huwelijk van ooms, tantes of ouders
• overlijden van ouders, broers, zussen of grootouders
• ambts- of huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 jaar etc.) van ouders of grootouders
• medisch advies (doktersbezoek)

Vakantie buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk als de ouders kunnen aantonen dat ze in geen enkele schoolvakantie met hun kinderen op vakantie kunnen gaan.

Schoolverzuim moet u van tevoren regelen met de schoolleiding. U moet daarvoor een speciaal formulier invullen en inleveren bij de directeur. U hoort dan van de directeur of het verlof is geoorloofd of niet. De gemeente Neder-Betuwe vervolgt onwettig schoolverzuim.

“Ik heb door mijn inzet voor de oudercommissie nieuwe mensen leren kennen en meer inzicht gekregen in hoe het er op school aan toe gaat”

Wanneer een kind een deel van het onderwijs niet kan volgen, zoeken wij in overleg met de ouders naar een goede oplossing. Dit kan gaan om gedeeltelijke vrijstelling van onderwijs of vervangende onderwijsactiviteiten.