Wijzer naar
de toekomst

Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdragen betalen we activiteiten die een aanvulling zijn op het lesprogramma en eenmalige extra activiteiten zoals groepsexcursies.

De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind. Ouders betalen dit aan de oudercommissie van school. De betaling is volgens de wet vrijwillig.

Voor ouders met onvoldoende financiële draagkracht zijn er mogelijkheden om via de gemeente ondersteuning te krijgen. De tarieven van de ouderbijdrage zijn te vinden onder downloads.

Het schoolbestuur heeft voor het bepalen van de hoogte en bestemming van de vrijwillige bedrage de instemming van de medezeggenschapsraad (MR) van ouders en personeel nodig.