Wijzer naar
de toekomst

Wat als een leerling ziek is

Een kind dat ziek is, kan het niet naar school. Wij horen dit graag voor schooltijd. Heeft uw kind verschijnselen van een besmettelijke kinderziekte, raadpleeg dan de huisarts en licht de school in. Kinderen met besmettelijke kinderziekten laten wij niet toe op school.

Is een kind langer ziek of moet het in het ziekenhuis blijven, dan zoeken wij samen met de ouders een oplossing om de leerachterstand zo klein mogelijk te houden.

Heeft uw kind een allergie? Dan willen we u vragen dit aan ons door te geven.

Wat als een leerkracht ziek is

Als een leerkracht ziek is, dan zoeken wij zo spoedig mogelijk een vervanger. Dit kan een bekende leerkracht zijn, maar ook iemand uit onze invalpool.

Als we geen vervanger kunnen vinden, dan splitsen we de groep op en verdelen we de kinderen over andere groepen. Alleen als het echt niet anders kan sturen wij de kinderen naar huis. We informeren u daarover per mail en/of de schoolapp.

Bij langdurige ziekte van een leerkracht zoeken we naar een oplossing die de kinderen zoveel mogelijk rust en continuïteit geeft. Dit kan betekenen dat we intern schuiven met personeel.