foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Visie

We willen kinderen een veilige plaats bieden om te leren en leven. Een gevoel van veiligheid zien wij als voorwaarde om tot goed leren te kunnen komen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we op school positief en respectvol met elkaar omgaan. De school is een oefenplaats om goed met jezelf en met elkaar om te gaan. We maken hiervoor gebruiken van het materiaal van de Vreedzame School. We zijn alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan. 

In ons spreken en handelen zijn wij erop gericht om het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten. Deze acceptatie leeft het team voor en stimuleert de leerkracht bij de leerlingen onderling. De vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de kinderen en de kinderen onderling is voor ons een belangrijk onderdeel van het samen school zijn. In de dagelijkse praktijk betekent het, dat wij kinderen bewust leren samen te werken. Hiermee schep je een onderlinge band waardoor groot en klein zich op onze school thuis voelt.

Wij accepteren dat ieder kind verschilt in talent, tempo en temperament. Elk kind is uniek en wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. We willen talenten van leerlingen tot optimale ontplooiing laten komen. Kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau.
De school heeft duidelijke regels; zij biedt structuur, een rustig werkklimaat en een vaste regelmaat. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. 

Wij stimuleren kinderen om hun verantwoordelijkheid te nemen: voor het werk, voor materialen, voor elkaar en voor zichzelf. Waar wordt samengewerkt, leren zij hun plek in te nemen en de eigen, gedeelde verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen kinderen vertrouwen geven en aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Het accent van ons onderwijs ligt bij goed reken-, lees- en taalonderwijs: dit is wat onze leerlingen nodig hebben, nu en in hun toekomst. Een goede beheersing van reken-, lees- en taalvaardigheden geeft toegang tot de wereld om je heen. Bovendien vergroot het hun kansen in het voortgezet onderwijs.