We zijn een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. Wie geen of een ander geloof aanhangt, vragen we om onze identiteit en de manier waarop we dit vormgeven te respecteren. 

We vinden het belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar
omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen.
We proberen vanuit de Bijbel normen en waarden uit te dragen zoals
naastenliefde en zorg voor deze aarde. Dit geven we concreet vorm
door:
• Het christelijk geloof voor te leven.
• De dag te beginnen en eindigen met een gebed, gedicht of lied,
verhalen uit de Bijbel te vertellen en met de kinderen te spreken over de
betekenis van deze verhalen voor ons dagelijks leven.
• Een slotdienst, startdienst en eens per jaar een kerk- en een
schooldienst met PKN-gemeente De Voorhof.
• Aandacht te besteden aan christelijke feesten en het organiseren een
Kerstviering met ouders en kinderen en een Paasviering met alleen de
kinderen.
• Aandacht te besteden aan geestelijke stromingen en verschillen in de
samenleving.

We zijn een protestants-christelijke basisschool.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van
leven en werken is welkom. Wie geen of een ander
geloof aanhangt, vragen we om onze identiteit en de
manier waarop we dit vormgeven te respecteren.
We vinden het belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar
omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen.
We proberen vanuit de Bijbel normen en waarden uit te dragen zoals
naastenliefde en zorg voor deze aarde. Dit geven we concreet vorm
door:
• Het christelijk geloof voor te leven.
• De dag te beginnen en eindigen met een gebed, gedicht of lied,
verhalen uit de Bijbel te vertellen en met de kinderen te spreken over de
betekenis van deze verhalen voor ons dagelijks leven.
• Een slotdienst, startdienst en eens per jaar een kerk- en een
schooldienst met PKN-gemeente De Voorhof.
• Aandacht te besteden aan christelijke feesten en het organiseren een
Kerstviering met ouders en kinderen en een Paasviering met alleen de
kinderen.
• Aandacht te besteden aan geestelijke stromingen en verschillen in de
samenleving.

We zijn een protestants-christelijke basisschool.
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van
leven en werken is welkom. Wie geen of een ander
geloof aanhangt, vragen we om onze identiteit en de
manier waarop we dit vormgeven te respecteren.
We vinden het belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar
omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen.
We proberen vanuit de Bijbel normen en waarden uit te dragen zoals
naastenliefde en zorg voor deze aarde. Dit geven we concreet vorm
door:
• Het christelijk geloof voor te leven.
• De dag te beginnen en eindigen met een gebed, gedicht of lied,
verhalen uit de Bijbel te vertellen en met de kinderen te spreken over de
betekenis van deze verhalen voor ons dagelijks leven.
• Een slotdienst, startdienst en eens per jaar een kerk- en een
schooldienst met PKN-gemeente De Voorhof.
• Aandacht te besteden aan christelijke feesten en het organiseren een
Kerstviering met ouders en kinderen en een Paasviering met alleen de
kinderen.
• Aandacht te besteden aan geestelijke stromingen en verschillen in de
samenleving.