Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Wij gaan door met Gruiten

 

 

Dit is de laatste week dat we gratis groente en fruit krijgen m.b.v. subsidie van het Europees Programma Schoolfruit. We zijn blij dat er zoveel ouders enthousiast zijn voor het gezonde tienuurtje.

Wij hebben op school heel duidelijk gemerkt dat de kinderen er aan moesten wennen om op dinsdag, woensdag en donderdag groente en fruit te krijgen. De kinderen genieten nu volop van de verschillende soorten fruit en groente. Zien eten, doet eten werkt in de praktijk echt.

 

Vanaf 24 februariblijven we iedere dinsdag, woensdag en donderdag gruiten tijdens het tienuurtje.

Dit betekent dat de kinderen op die drie dagen alleen groente en fruit mogen eten om kwart over tien. We gaan er van uit dat iedereen zichhier aan zal houden. Natuurlijk mag iedereen nog wel wat te drinken meenemen, maar koek of andere snacksmogen op deze dagen niet meer genuttigd worden.
De meeste ouders hebben aangegeven, dat zezelf voor groente en fruit willen gaan zorgen.
Wilt u liever een groente en fruitabonnement? Ook dat is mogelijk. De kosten hiervan bedragen

€ 18,- per kind voor 3 dagen gruiten per week tot aan de zomervakantie(In het KompasJournaal hebben wij per ongeluk het bedrag genoteerd voor 2 stuks fruit per week). Onderaan deze brief zit een antwoordstrookje waarmee u zich op kunt geven voor een Gruiten abonnement voor de komende 20 weken.U kunt dit briefje inleveren op school. U wordt wel verzocht het totale bedrag zo spoedig mogelijk over te maken naar het genoemde rekeningnummer.

Samen een school zijn waar gezond gegeten wordt, daar willen wij graag aan meewerken. Natuurlijk moet het meenemen van fruit en groente nog wel een goede gewoonte worden. Om dit te ondersteunen is de maand maart een overgangsperiode.Als school zullen we er tot en met 27maart voor zorgen dat er op school extra groente en fruit aanwezig zal zijn. Mochtje in deze eerste 5 weken op dinsdag, woensdag of donderdag per ongeluk je groente of fruit vergeten zijn, dan kan je maximaal 4 keer gruiten van school krijgen.

Mmmm!!!!!! Gruitendrie keer per week op Brede School CBS Het Kompas

 

Wij gaan door met Gruiten

De familie__________________________ geeft zich op voor een Gruiten abonnement van 3 stuks gruiten per week tot aan de zomervakantie. Dit abonnement kost € 18,- per kind.

Dit abonnement geldt voor:

Naam:_________________________ groep ______

Naam: _________________________ groep ______

Naam: _________________________ groep ______

Telefoonnummer: _______________ emailadres:____________________________

Wij maken het bedrag van € ____________ over naar rekeningnummer: NL78 SNSB 0821 4314 20

t.n.v. H.J. Halm, Lienden

Voor vragen / opmerkingen / suggesties:

Monique Kroes 0488 - 48 30 67 / 06 - 51 44 62 96 www.halmschoolfruit.nl / info@halmschoolfruit.nl