Wijzer naar
de toekomst

Wijzer naar
de toekomst

Wijzer naar
de toekomst

Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom.

Wijzer naar de toekomst 

We vinden het belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Naast de basisvakken leren we de kinderen daarom ook om samen te werken, planmatig en zelfsturend te werken, ict-vaardig en mediawijs te worden. Ze ontwikkelen motivatie om te leren en een actieve, zelfstandige werkhouding. Ook leren kinderen op onze school samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de gemeenschap, en open te staan voor de verschillen tussen mensen. Daarvoor werken wij met het programma van de Vreedzame School.

We streven ernaar om uit ieder kind te halen wat past bij zijn of haar mogelijkheden. Als Taalsatellietschool kunnen wij ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis goede begeleiding bieden. Dat doen we voor de hele regio. Van deze expertise profiteren al onze kinderen.

We vinden het ook fijn als ouders betrokken zijn, meedenken en meehelpen.

Je ziet de uitgangspunten van de vreedzame school terug in hoe kinderen oog hebben voor elkaar en conflicten oplossen

Brede school
Daarnaast zijn we een Brede School. Dat wil zeggen dat we samen met andere organisaties werken aan een goede leer- en leefomgeving voor school en vrije tijd, om alle kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden. Onze leerlingen hebben ook ons mooie, groene, uitdagende schoolplein helpen ontwikkelen waar alle kinderen zich thuis kunnen voelen.

Informatie en aanmelden
Zoekt u een toekomstgerichte school die oog heeft voor de ontwikkeling van ieder kind en respect voor elkaar? Op deze website vindt u alle informatie over onze school en ons onderwijs. U kunt hier ook onze schoolgids vinden (zie downloads).

Wilt u nader kennismaken met onze school en ons onderwijs? Maak dan vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!