foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Downloads

Schoolgids

Schoolscores Kompas op de Centrale Eindtoets

Instroom, doorstroom en uitstroom gegevens van CBS Het Kompas

Vanzelfsprekendheden op Het Kompas

Stappenplan CBS Het Kompas van PO naar het VO

Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Kompas

Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen

Vrijstelling schoolbezoek

Het schoolplan

Jaarverslag 2017 - 2018

oudertevredenheidspeiling 2016 (de samenvatting)

oudertevredenheidspeiling 2016 (volledig)

leerlingtevredenheidspeiling 2016 (de samenvatting)

leerlingtevredenheidspeiling 2016 (volledig)

leerkrachttevredenheidspeiling 2016 (de samenvatting)

leerkrachttevredenheidspeiling (volledig)

Brochure leerplicht

Flyer verkeersveiligheid rondom de school

Aanpak hoofdluis en neten